You are here

Sökning

korkokate
mieluummin kuin: rahoituskate
sv   räntenetto n
hellre än: finansnetto n
en   net interest income
huomautus
Luottolaitoksen tuloslaskelman tai konsernituloslaskelman pääasiassa korkotuottojen ja korkokulujen erotusta esittävä välisumma.
anmärkning
Mellansumma som anger skillnaden mellan främst ränteintäkter och räntekostnader i resultaträkningen eller koncernresultaträkningen för kreditinstitut.
Lähde: Pankki- ja rahoitussanasto / Bank- och finansterminologi (TSK), 2016-12-30

Kommentarerna visas inte offentligt!
Namn:
E-post:
Kommentarer:
Svenska