You are here

Sökning

vieras pääoma
sv   främmande kapital n
en   liabilities pl (2)
huomautus
Luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen taseen tai konsernitaseen velkoja osoittavien erien väliotsikko.
anmärkning
Mellanrubrik på poster som visar skulder i balansräkningen eller koncernbalansräkningen för kreditinstitut eller värdepappersföretag.
Lähde: Pankki- ja rahoitussanasto / Bank- och finansterminologi (TSK), 2009-01-26

Kommentarerna visas inte offentligt!
Namn:
E-post:
Kommentarer:
Svenska