You are here

Sökning

oma pääoma (2)
sv   eget kapital n (2)
en   equity (2)
huomautus
Luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen taseen omaa pääomaa (3) osoittavien erien väliotsikko.
anmärkning
Mellanrubrik på de poster som visar eget kapital (3) i balansräkningen för kreditinstitut eller värdepappersföretag.
Lähde: Pankki- ja rahoitussanasto / Bank- och finansterminologi (TSK), 2016-12-30

Kommentarerna visas inte offentligt!
Namn:
E-post:
Kommentarer:
Svenska