You are here

Sökning

johdannaissopimus; johdannainen
sv   derivatinstrument n (1); derivatkontrakt n; derivatavtal n; derivat n
en   derivative; derivative contract; derivative instrument; derivative financial instrument
määritelmä
sopimus, joka koskee tulevaisuudessa tehtävää kauppaa ja jonka arvo riippuu sopimuksen kohde-etuuden muutoksista
huomautus
Johdannaissopimuksia ovat esimerkiksi termiinit (1) ja futuurit, swap-sopimukset ja optiot. Sopimusten kohde-etuudet ovat esimerkiksi valuuttaeriä, talletustodistuksia, joukkovelkakirjoja, osakkeita tai hyödykkeitä.

Lähde: Pankki- ja rahoitussanasto / Bank- och finansterminologi (TSK), 2014-10-03

Kommentarerna visas inte offentligt!
Namn:
E-post:
Kommentarer:
Svenska