You are here

Sökning

valtionobligaatio
sv   statsobligation
en   government bond (1); treasury bond /US/
määritelmä
joukkovelkakirja, jonka liikkeeseenlaskija on valtio

Lähde: Pankki- ja rahoitussanasto / Bank- och finansterminologi (TSK), 2015-12-21

Kommentarerna visas inte offentligt!
Namn:
E-post:
Kommentarer:
Svenska