You are here

Sökning

<Finvoice>
e-laskuosoitteen ilmoittamispalvelu; vastaanotto-osoitteiden ilmoittamispalvelu; ilmoittamispalvelu
sv   tjänst för meddelande av e-fakturaadress; * tjänst för meddelande av mottagarnas adresser
en   address notification service
määritelmä
palvelu, jonka kautta henkilö lähettää e-laskuosoitteensa haluamilleen e-laskuja tarjoaville laskuttajille

Lähde: Pankki- ja rahoitussanasto / Bank- och finansterminologi (TSK), 2009-06-17

Kommentarerna visas inte offentligt!
Namn:
E-post:
Kommentarer:
Svenska