You are here

Sökning

pörssinoteerattu raaka-aine; ETC
sv   börshandlad råvara; ETC
en   exchange-traded commodity; ETC
määritelmä
velkakirja, jonka kohde-etuutena on yksittäisen raaka-aineen indeksi tai indeksikori

Lähde: Pankki- ja rahoitussanasto / Bank- och finansterminologi (TSK), 2013-12-31

Kommentarerna visas inte offentligt!
Namn:
E-post:
Kommentarer:
Svenska