You are here

Sökning

pörssinoteerattu velkakirja; ETN
sv   börshandlat skuldebrev n; börsnoterat skuldebrev n; ETN
en   exchange-traded note; ETN
määritelmä
velkakirja, johon on liitetty johdannaissopimus

Lähde: Pankki- ja rahoitussanasto / Bank- och finansterminologi (TSK), 2013-12-31

Kommentarerna visas inte offentligt!
Namn:
E-post:
Kommentarer:
Svenska