You are here

Sökning

toistuva maksu; toistuvaissuoritus; toistuva suoritus
sv   återkommande betalning; periodisk betalning; stående överföring /SE/
en   recurring payment; recurrent payment; repetitive payment; standing order
määritelmä
maksutapahtuma, joka toistuu säännöllisesti saman maksajan ja maksunsaajan välillä
huomautus
Pankeilla on tiettyjä toistuville maksuille tarkoitettuja palveluja, kuten suoraveloitus ja maksupalvelu (2).
Toistuvien maksujen ollessa kyseessä maksaja antaa uuden maksutoimeksiannon jokaisella maksukerralla, jolloin maksettava summa voi vaihdella. Maksaja voi myös antaa tietyn ajan tai toistaiseksi voimassa olevan maksutoimeksiannon, jolloin pankki toteuttaa toimeksiannon aina samoin tiedoin, jos maksaja ei tee uutta sopimusta pankin kanssa.

Lähde: Pankki- ja rahoitussanasto / Bank- och finansterminologi (TSK), 2011-01-04

Kommentarerna visas inte offentligt!
Namn:
E-post:
Kommentarer:
Svenska