You are here

Sökning

omaisuudenhoito; varainhoito; varallisuudenhoito
sv   kapitalförvaltning
hellre än: förmögenhetsförvaltning
inte: egendomsförvaltning
en   asset management; investment management
määritelmä
sijoituspalvelu, jossa sijoituspalvelun tarjoaja hoitaa rahoitusvälineitä asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen nojalla siten, että päätösvalta sijoittamisesta on annettu kokonaan tai osittain sijoituspalvelun tarjoajalle
anmärkning
Med termen finansförvaltning (på finska: finanssihallinto eller varainhallinta) avses förvaltning av ett företags ekonomi eller den offentliga ekonomin.

Lähde: Pankki- ja rahoitussanasto / Bank- och finansterminologi (TSK), 2014-06-13

Kommentarerna visas inte offentligt!
Namn:
E-post:
Kommentarer:
Svenska