You are here

Sökning

yksilöllinen omaisuudenhoito; yksilöllinen varainhoito; täyden valtakirjan varainhoito; täyden valtakirjan omaisuudenhoito
sv   diskretionär kapitalförvaltning
en   discretionary asset management; discretionary investment management
määritelmä
omaisuudenhoito, jossa varainhoitaja tekee sijoituspäätökset asiakkaan kanssa sovitun sijoitusstrategian perusteella
anmärkning
Med diskretionär kapitalförvaltning avses kapitalförvaltning som grundar sig på ett avtal och en placeringsstrategi som kunden och kapitalförvaltaren har utarbetat tillsammans. Utifrån dessa får kapitalförvaltaren fatta placeringsbeslut på kundens vägnar.

Lähde: Pankki- ja rahoitussanasto / Bank- och finansterminologi (TSK), 2014-12-31

Kommentarerna visas inte offentligt!
Namn:
E-post:
Kommentarer:
Svenska