You are here

Sökning

konsultoiva omaisuudenhoito; konsultoiva varainhoito; konsultatiivinen varainhoito
sv   rådgivande kapitalförvaltning; konsultativ kapitalförvaltning
en   advisory asset management; advisory investment management; consultative asset management; consultative investment management
määritelmä
omaisuudenhoito, jossa asiakas tekee sijoituspäätökset varainhoitajan ehdotusten perusteella
anmärkning
Med rådgivande kapitalförvaltning avses kapitalförvaltning där kapitalförvaltaren följer upp kundens placeringar och föreslår förändringar. Kunden fattar själv beslut om åtgärderna.

Lähde: Pankki- ja rahoitussanasto / Bank- och finansterminologi (TSK), 2014-12-31

Kommentarerna visas inte offentligt!
Namn:
E-post:
Kommentarer:
Svenska