You are here

Sökning

<kuluttajaluotto>
peruuttamisoikeus
sv   ångerrätt
en   right of withdrawal
määritelmä
luotonottajan oikeus peruuttaa kuluttajaluottosopimus tietyn ajan kuluessa laissa säädetyin ehdoin
Lähde: Pankki- ja rahoitussanasto / Bank- och finansterminologi (TSK), 2013-12-31

Kommentarerna visas inte offentligt!
Namn:
E-post:
Kommentarer:
Svenska