You are here

Sökning

sijoitusrahaston säännöt pl; rahaston säännöt pl; rahastosäännöt pl
sv   placeringsfondens stadgar pl /FI/; fondens stadgar pl /FI/; fondstadgar pl /FI/; fondbestämmelser pl /SE/
en   investment fund rules pl; mutual fund rules pl; rules pl of a mutual fund
määritelmä
sijoitusrahastotoimintaa ohjaava, säädösten mukainen ja sijoitusrahastokohtainen säännöstö, jonka Finanssivalvonta hyväksyy
huomautus
Sijoitusrahaston säännöissä kerrotaan muun muassa sijoitusrahaston sijoituspolitiikasta ja perittävistä kuluista.

Lähde: Pankki- ja rahoitussanasto / Bank- och finansterminologi (TSK), 2012-11-02

Kommentarerna visas inte offentligt!
Namn:
E-post:
Kommentarer:
Svenska