You are here

Sökning

rahasto-osuusmerkintä
sv   teckning av fondandelar
en   fund subscription; subscription
määritelmä
sijoittajan suorittama rahasto-osuuden osto sijoitusrahastosta

Lähde: Pankki- ja rahoitussanasto / Bank- och finansterminologi (TSK), 2005-10-21

Kommentarerna visas inte offentligt!
Namn:
E-post:
Kommentarer:
Svenska