You are here

Sökning

rahasto-osuusrekisteri; osuudenomistajarekisteri
sv   fondandelsregister n; andelsägarregister n
en   fund unit register; unit register; unitholder register
määritelmä
rahastoyhtiön ylläpitämä rekisteri, johon merkitään säädösten mukaiset tiedot rahasto-osuuksista
huomautus
Rahasto-osuusrekisteriin on merkittävä ainakin rahasto-osuudenomistajan nimi ja postiosoite, omistettujen rahasto-osuuksien määrä, erilajisten rahasto-osuuksien erittely, rahasto-osuuden rekisteröintipäivämäärä sekä osuustodistuksen tai rahasto-osuusmerkinnän järjestysnumero.

Lähde: Pankki- ja rahoitussanasto / Bank- och finansterminologi (TSK), 2005-10-21

Kommentarerna visas inte offentligt!
Namn:
E-post:
Kommentarer:
Svenska