You are here

Sökning

<sijoitusrahastot>
sijoitustoiminta
sv   placering (2); placering av fondmedlen; placeringsverksamhet
en   investment operations pl
määritelmä
sijoitusrahastotoiminnan osa-alue, johon kuuluu sijoitusrahaston varojen sijoittaminen sijoituskohteisiin sijoituspolitiikkaa noudattaen
huomautus
Sijoitusrahaston sijoitustoimintaa hoitaa rahastoyhtiö. Rahastoyhtiö voi ostaa hallinnoimiensa sijoitusrahastojen salkunhallintapalvelut erillisiltä omaisuudenhoitoyhtiöiltä.
Ruotsinkielistä investeringsverksamhet-termiä on käytetty sijoitustoiminnan vastineena suomalaisissa säädöksissä.

Lähde: Pankki- ja rahoitussanasto / Bank- och finansterminologi (TSK), 2006-03-06

Kommentarerna visas inte offentligt!
Namn:
E-post:
Kommentarer:
Svenska