You are here

Sökning

rahastoraportti
sv   fondrapport; portföljrapport
en   mutual fund report; fund report
määritelmä
rahasto-osuudenomistajalle vähintään kerran vuodessa annettava raportti, josta ilmenevät rahasto-omistuksen määrä, mahdolliset rahasto-osuuksien myynnistä saadut myyntivoitot tai -tappiot sekä rahasto-osuudenomistajalle mahdollisesti maksetut tuotto-osuudet

Lähde: Pankki- ja rahoitussanasto / Bank- och finansterminologi (TSK), 2013-12-31

Kommentarerna visas inte offentligt!
Namn:
E-post:
Kommentarer:
Svenska