You are here

Sökning

toimeksiantojen toteuttaminen
sv   utförande n av order; utförande n av uppdrag
en   order execution; execution of orders
määritelmä
sijoituspalvelu, jossa sijoituspalvelun tarjoaja toteuttaa rahoitusvälineitä koskevia toimeksiantoja asiakkaan lukuun
huomautus
Sijoituspalvelulaissa (747/2012) säädetään periaatteista, joita sijoituspalvelun tarjoajan täytyy noudattaa toimeksiannon huolelliseksi toteuttamiseksi.

Lähde: Pankki- ja rahoitussanasto / Bank- och finansterminologi (TSK), 2015-12-21

Kommentarerna visas inte offentligt!
Namn:
E-post:
Kommentarer:
Svenska