You are here

Sökning

<sijoitusrahastot>
arvostuspäivä; arvostusajankohta; arvonlaskentapäivä
mieluummin kuin: arvopäivämäärä
sv   värderingsdag; värdeberäkningsdag; värderingstidpunkt
en   valuation date; NAV valuation date; measurement date
määritelmä
päivä, jonka mukaan rahasto-osuuden lähtö- ja päättymisarvo määritellään

Lähde: Pankki- ja rahoitussanasto / Bank- och finansterminologi (TSK), 2013-12-31

Kommentarerna visas inte offentligt!
Namn:
E-post:
Kommentarer:
Svenska