You are here

Sökning

arvostaminen
sv   värdering
en   valuation
määritelmä
rahasto-osuuden arvon määritteleminen viimeisen saatavilla olevan rahasto-osuuden arvon mukaisesti

Lähde: Pankki- ja rahoitussanasto / Bank- och finansterminologi (TSK), 2013-12-31

Kommentarerna visas inte offentligt!
Namn:
E-post:
Kommentarer:
Svenska