You are here

Sökning

monenkeskisen kaupankäynnin järjestäminen
sv   ordnande n av multilateral handel
en   operation of multilateral trading facilities
määritelmä
sijoituspalvelu, jossa sijoituspalvelun tarjoaja järjestää rahoitusvälineiden kaupankäynnin monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä

Lähde: Pankki- ja rahoitussanasto / Bank- och finansterminologi (TSK), 2015-12-21

Kommentarerna visas inte offentligt!
Namn:
E-post:
Kommentarer:
Svenska