You are here

Sökning

rahoitusvälineiden säilyttäminen; säilyttäminen; arvopaperisäilytys
sv   förvaring av finansiella instrument; förvaring; värdepappersförvar n; depå /SE/; värdepappersdepå /SE/
en   custody of financial instruments; safekeeping of financial instruments; safe custody of financial instruments
määritelmä
sijoituspalvelu, jossa sijoituspalvelun tarjoaja säilyttää ja hallinnoi rahoitusvälineitä sekä toimii tilinhoitajana asiakkaan lukuun
huomautus
Rahoitusvälineitä ovat esimerkiksi arvopaperit (1) ja johdannaissopimukset.

Lähde: Pankki- ja rahoitussanasto / Bank- och finansterminologi (TSK), 2015-12-21

Kommentarerna visas inte offentligt!
Namn:
E-post:
Kommentarer:
Svenska