You are here

Sökning

tunnuslukunäppäimistö
sv   PIN-knappsats
en   PIN pad
huomautus
Korttimaksujen yhteydessä tunnuslukunäppäimistöllä tarkoitetaan näppäimistöä, jota käytetään kortinlukijan kanssa ja jolla maksaja muun muassa näppäilee henkilökohtaisen tunnuksensa ja hyväksyy näin maksutapahtuman.
anmärkning
I samband med kortbetalningar avses med PIN-knappsats en knappsats som används tillsammans med en kortläsare och på vilken betalaren bland annat knappar in sin personliga kod för att godkänna betalningstransaktionen.

Käsitekaavio: Kortit / Kort
Lähde: Pankki- ja rahoitussanasto / Bank- och finansterminologi (TSK), 2011-08-05

Kommentarerna visas inte offentligt!
Namn:
E-post:
Kommentarer:
Svenska