You are here

Sökning

<sijoitusrahastot>
tuottosidonnainen palkkio
sv   avkastningsbaserad provision
en   performance fee; performance-related fee; performance-based fee
määritelmä
rahasto-osuuden arvosta veloitettava, merkintäkohtaisesti määritettävä prosenttiosuus rahasto-osuuden lisätuotosta
huomautus
Tuottosidonnainen palkkio perustuu kunkin rahasto-osuuden suhteelliseen arvonkehitykseen. Palkkioprosentti on määritelty avaintietoesitteessä. Tuottosidonnaista palkkiota ei voida määrittää eikä veloittaa, jos rahasto-osuuden arvo jonakin päivänä alittaa edellisen palkkion määräytymispäivän arvon.

Lähde: Pankki- ja rahoitussanasto / Bank- och finansterminologi (TSK), 2013-12-31

Kommentarerna visas inte offentligt!
Namn:
E-post:
Kommentarer:
Svenska