You are here

Sökning

tuloslaskelman kaava; tuloslaskelmakaava
sv   resultaträkningens uppställningsform; uppställningsform för resultaträkning
inte: † resultaträkningsschema n
en   layout of the income statement; layout for the income statement; income statement layout; layout for the profit and loss account; layout of the profit and loss account
määritelmä
tuloslaskelman määrämuotoinen esitystapa

Lähde: Pankki- ja rahoitussanasto / Bank- och finansterminologi (TSK), 2009-01-26

Kommentarerna visas inte offentligt!
Namn:
E-post:
Kommentarer:
Svenska