You are here

Sökning

taseen kaava; tasekaava
sv   balansräkningens uppställningsform; uppställningsform för balansräkning
inte: † balansräkningsschema n
en   layout of the balance sheet; layout for the balance sheet; balance sheet layout
määritelmä
taseen määrämuotoinen esitystapa

Lähde: Pankki- ja rahoitussanasto / Bank- och finansterminologi (TSK), 2009-01-26

Kommentarerna visas inte offentligt!
Namn:
E-post:
Kommentarer:
Svenska