You are here

Sökning

sijoituspalveluyritys
sv   värdepappersföretag n; värdepappersbolag n /SE/
en   investment firm
määritelmä
yritys, joka tarjoaa sijoituspalveluja
huomautus
Suomen lainsäädännössä käytetään yleisesti värdepappersföretag-termiä ja Ruotsin lainsäädännössä myös värdepappersbolag-termiä. Rahoitusmarkkinadirektiivissä käytetään värdepappersföretag-termiä.

Lähde: Pankki- ja rahoitussanasto / Bank- och finansterminologi (TSK), 2014-06-13

Kommentarerna visas inte offentligt!
Namn:
E-post:
Kommentarer:
Svenska