You are here

Sökning

sijoittajien korvausrahasto
sv   ersättningsfond för investerarskydd
en   investors' compensation fund
määritelmä
suomalainen sijoittajien korvausjärjestelmä, joka on ei-ammattimaisten asiakkaiden suojaksi tarkoitettu rahasto

Lähde: Pankki- ja rahoitussanasto / Bank- och finansterminologi (TSK), 2009-12-28

Kommentarerna visas inte offentligt!
Namn:
E-post:
Kommentarer:
Svenska