You are here

Sökning

sijoituspalvelurekisteri
sv   register n över värdepappersföretag
en   register of investment firms
määritelmä
Rahoitustarkastuksen ylläpitämä julkinen rekisteri, jossa luetellaan Suomessa toimiluvan saaneet sijoituspalveluyritykset sekä tiedot niistä palveluista, joita kullakin sijoituspalveluyrityksellä on oikeus tarjota

Lähde: Pankki- ja rahoitussanasto / Bank- och finansterminologi (TSK), 2009-12-28

Kommentarerna visas inte offentligt!
Namn:
E-post:
Kommentarer:
Svenska