You are here

Sökning

debentuuri
sv   förlagsbevis n; debentur /FI/
en   debenture
määritelmä
joukkovelkakirja, jonka etuoikeus on liikkeeseenlaskijan muita sitoumuksia huonompi
huomautus
Debentuurin liikkeeseenlaskija tai siihen läheisesti liittyvä yhteisö ei saa asettaa vakuutta debentuurin maksamisesta. Liikkeeseenlaskija ei tiettyjä poikkeuksia lukuunottamatta saa hankkia debentuuria takaisin ennen sen eräpäivää tai ottaa sitä pantiksi.

Lähde: Pankki- ja rahoitussanasto / Bank- och finansterminologi (TSK), 2009-12-28

Kommentarerna visas inte offentligt!
Namn:
E-post:
Kommentarer:
Svenska