You are here

Sökning

vastattavaa
sv   passiva
en   liabilities pl (1)
huomautus
Luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen taseen tai konsernitaseen pääomien pääotsikko.
anmärkning
Huvudrubrik på kapitalen i balansräkningen eller koncernbalansräkningen för kreditinstitut eller värdepappersföretag.
Lähde: Pankki- ja rahoitussanasto / Bank- och finansterminologi (TSK), 2009-01-26

Kommentarerna visas inte offentligt!
Namn:
E-post:
Kommentarer:
Svenska