You are here

Pankkisanasto

Pankkisanaston uutiset RSS-syötteenä.

Förnyade begreppsdiagram i Bank- och finansterminologin 1/2021

Svenska

Begreppsdiagrammen i Bank- och finansordlistan har förnyats. Notationssättet i diagrammen ändrades så att UML (Unified Modeling Language) notationssätt tillämpas i dem. De förnyade diagrammen är lättare att uppdatera. Dessutom ska de nya diagrammen visas bättre på olika skärmar.

Subscribe to RSS - Pankkisanasto