You are here

Projektiuutisia

26.02.2020Valtionavustustoiminnan käsitetyö jatkuu kevään 2020
25.02.2020Päivitetty MAO/TAO-ontologia julkaistu Finto-palvelussa
05.11.2019TE-digi-hankkeen sanastotyö jatkuu
05.11.2019Valtionavustustoiminnan käsitetyö jatkuu
08.10.2019Ympäristöministeriön Kulttuuriympäristö-sanastotyö
16.09.2019Päivitystyötä Tekla Structures glossaryyn syksystä 2019
16.05.2019Verotussanaston päivittäminen
05.04.2019Luvat ja valvonta -hankkeen sanastotyö
20.03.2019Kokonaisturvallisuuden sanaston päivittäminen
15.02.2019Valtionavustustoiminnan käsitetyö
29.01.2019Päivitetty MAO/TAO-ontologia julkaistu Finto-palvelussa
17.01.2019Rakennusluokitus 2018
18.10.2018Liikenteen ontologia (LIIKO) julkaistu
01.10.2018Energiaan ja päästöihin liittyviä käsitteitä
17.09.2018Parasta digitukea -hankkeen sanastotyö
29.08.2018Päivitystyötä Tekla Structures glossaryyn syksystä 2018
20.08.2018Verohallinnon sanastotyö
08.03.2018Tekla Structures glossary – 10 vuotta rakennusmallinnusohjelmiston sanastotyötä
24.05.2017Kyberturvallisuussanasto
24.05.2017Kokonaisturvallisuuden sanaston päivitys
24.05.2017Tilastokeskuksen rakennusluokituksen päivitys
18.05.2017MAO/TAO-ontologian täydennys kulttuuriympäristöön liittyvillä käsitteillä
11.05.2017Työvoima- ja elinkeinopalvelujen sanastotyö
11.05.2017Terveydenhuollon sanastotyötä
05.05.2017Liiketoimintaontologian täydennys Kilpailu- ja kuluttajaviraston käsitteillä
14.12.2016Liikenneviraston ontologiaprojekti käynnistyi
19.10.2016MAO/TAOn eli Museoalan ja taideteollisuusalan ontologian päivitys
19.10.2016Päivitystyötä Tekla Structures glossaryyn
08.06.2016Päivitetty ja täydennetty MAO/TAO-ontologia julkaistu
22.10.2015Projekti kiinteistö- ja rakennusalan keskeisen sanaston laatimiseksi
21.10.2015Sosiaalialan tiedonhallinnan sanaston päivitys
29.09.2015Mobiilisanasto (TSK 48)
27.08.2015Päivitystyötä Tekla Structures Glossaryyn
26.06.2015Päivitetty AFO-ontologia julkaistu
15.05.2015Ontologiatyötä Luonnonvarakeskukselle
08.05.2015Kestävän kehityksen kasvatuksen ontologia
18.02.2015Termbase til støtte for nordisk mobilitet
18.09.2014Ympäristökasvatuksen ontologiaprojekti
14.08.2014Sosiaalihuollon toiminta- ja tietoarkkitehtuurien sanasto
18.06.2014Päivitetty Liiketoimintaontologia julkaistu
17.04.2014 Geoinformatiikan sanaston 3. laitos (TSK 45)
08.11.2013Sosiaalihuollon sanastoja lausuntokierroksella
28.05.2013Kelan terminologinen sanasto – Etuuksiin liittyvät käsitteet, 3. laitos lausuntokierroksella
12.02.2013Sosiaalihuollon taloudellisten luokitusten sanasto
12.02.2013Sosiaalihuollon asiakasasiakirjasanasto
31.01.2013Ikäteknologiasanasto
29.01.2013Sosiaalihuollon tietokomponentteihin liittyvää sanastotyötä
13.07.2012Opetus- ja koulutussanasto
26.04.2012Työsuojelurahaston ontologiahanke
20.12.2011Tekla Structures -ohjelmiston termit
06.05.2011Laajakaistasanastohanke
06.05.2011Kiinteistöliiketoiminnan sanastohanke
28.04.2011Ympäristöterveydenhuollon valvonnan sanaston jatko (YHTI 2)
19.04.2011Julkisen hallinnon palveluontologia (JUPO)
18.04.2011Kelan sanastotyö
15.04.2011Sosiaalihuollon sosiaalipalvelujen ja asiakasasiakirjojen luokitusten sanastot
16.08.2010Paikkatiedon termit ja ontologiat
18.06.2009Sosiaalisen median sanasto
19.03.2009Elintarvikevalvonnan sanasto tietojärjestelmää varten