You are here

Projektiuutisia

05.10.2020Sanastotyötä Väyläviraston tietojärjestelmän tueksi
08.09.2020Valtionavustustoiminnan käsitetyö jatkuu vuoden 2020 loppuun
03.09.2020Toimintajärjestelmään liittyvää sanastotyötä Väylävirastolle
31.08.2020Sosiaalialan tiedonhallinnan sanaston päivittäminen ja ylläpidon kehittäminen
27.08.2020KEHAn tietoalustan sanasto – työnvälitystilastot
26.02.2020Valtionavustustoiminnan käsitetyö jatkuu kevään 2020
25.02.2020Päivitetty MAO/TAO-ontologia julkaistu Finto-palvelussa
05.11.2019TE-digi-hankkeen sanastotyö jatkuu
05.11.2019Valtionavustustoiminnan käsitetyö jatkuu
08.10.2019Ympäristöministeriön Kulttuuriympäristö-sanastotyö
16.09.2019Päivitystyötä Tekla Structures glossaryyn syksystä 2019
16.05.2019Verotussanaston päivittäminen
05.04.2019Luvat ja valvonta -hankkeen sanastotyö
20.03.2019Kokonaisturvallisuuden sanaston päivittäminen
15.02.2019Valtionavustustoiminnan käsitetyö
29.01.2019Päivitetty MAO/TAO-ontologia julkaistu Finto-palvelussa
17.01.2019Rakennusluokitus 2018
18.10.2018Liikenteen ontologia (LIIKO) julkaistu
01.10.2018Energiaan ja päästöihin liittyviä käsitteitä
17.09.2018Parasta digitukea -hankkeen sanastotyö
29.08.2018Päivitystyötä Tekla Structures glossaryyn syksystä 2018
20.08.2018Verohallinnon sanastotyö
08.03.2018Tekla Structures glossary – 10 vuotta rakennusmallinnusohjelmiston sanastotyötä
24.05.2017Kyberturvallisuussanasto
24.05.2017Kokonaisturvallisuuden sanaston päivitys
24.05.2017Tilastokeskuksen rakennusluokituksen päivitys
18.05.2017MAO/TAO-ontologian täydennys kulttuuriympäristöön liittyvillä käsitteillä
11.05.2017Työvoima- ja elinkeinopalvelujen sanastotyö
11.05.2017Terveydenhuollon sanastotyötä
05.05.2017Liiketoimintaontologian täydennys Kilpailu- ja kuluttajaviraston käsitteillä
14.12.2016Liikenneviraston ontologiaprojekti käynnistyi
19.10.2016MAO/TAOn eli Museoalan ja taideteollisuusalan ontologian päivitys
19.10.2016Päivitystyötä Tekla Structures glossaryyn
08.06.2016Päivitetty ja täydennetty MAO/TAO-ontologia julkaistu
22.10.2015Projekti kiinteistö- ja rakennusalan keskeisen sanaston laatimiseksi
29.09.2015Mobiilisanasto (TSK 48)
17.04.2014 Geoinformatiikan sanaston 3. laitos (TSK 45)
29.01.2013Sosiaalihuollon tietokomponentteihin liittyvää sanastotyötä