You are here

Sosiaalisen median sanasto (TSK 40)

Ordlista över sociala medier, Social media vocabulary

Sosiaalisen median sanasto sisältää 62 käsitettä, jotka liittyvät sosiaaliseen mediaan ilmiönä sekä sosiaalisen median palveluihin, sisältöihin ja tietoteknisiin ratkaisuihin. Esimerkkejä sanaston käsitteistä ovat joukkouttaminen, parviäly, uutisnosto, ystäväpyyntö, avainsanapilvi, Ajax ja mainejärjestelmä. Käsitteille on annettu suomenkieliset termisuositukset, ja käsitteet on määritelty suomeksi. Lisäksi sanastossa on termien ruotsin- ja englanninkieliset vastineet.

Sanasto on suunnattu sosiaalisen median käyttäjille, sisällön ja palveluiden tuottajille sekä tiedottajille, toimittajille ja kääntäjille. Sanaston toivotaan vakiinnuttavan termien käyttöä sekä selkeyttävän ja yhdenmukaistavan sosiaalista mediaa käsittelevää viestintää.

Aloitteen Sosiaalisen median sanaston laatimisesta teki Viestintävirasto. Sanasto laadittiin Sanastokeskus TSK:n vetämässä työryhmässä, jossa olivat edustettuina DNA, Elisa, Eniro Finland, Finnet-liitto, Nokia, SW Television Oy / Welho, TeliaSonera, TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ja Viestintävirasto. Lisäksi työhön osallistui muita aihepiirin ja kielen asiantuntijoita sekä yli 30 lausunnonantajatahoa.

Sosiaalisen median sanasto valmistui toukokuussa 2010. Sanasto on julkaistu Sanastokeskus TSK:n sivuilla PDF-muodossa, ja sen sisältö on viety myös osaksi Sanastokeskus TSK:n TEPA-termipankkia.

Sosiaalisen median sanastolle on perustettu myös Facebook-sivu, jonka kautta sanastosta voi antaa palautetta.

Julkaisija: Sanastokeskus TSK ry, 2010. ISBN 978-952-9794-26-3 (PDF).