Ingångssida

Yhdistele sisältöä RSSTerminologicentralen TSK rf erbjuder experthjälp i terminologiarbete och frågor som berör facktermer. Terminologicentralen utför allmännyttiga terminologitjänster och tar emot uppdrag från företag, myndigheter och organisationer.

   
Den nyaste Terminfo
Terminfon WWW-sivuille
Tidskriften Terminfo utgiven av Terminologicentralen ger information om terminologiarbetet och dess metoder.>>>
Den nyaste TSK-ordlistan
Den nya Mobilordlistan (TSK 48) kompletterar den tidigare ordlistan med samma namn. Ordlistan definierar centrala nya begrepp som rör t.ex. mobilteknik, mobiltjänster och mobila apparater. >>>
De nyaste publikationerna