Ingångssida

Yhdistele sisältöä RSSTerminologicentralen TSK rf erbjuder experthjälp i terminologiarbete och frågor som berör facktermer. Terminologicentralen utför allmännyttiga terminologitjänster och tar emot uppdrag från företag, myndigheter och organisationer. Terminologicentralen får stöd från undervinings- och kulturministeriet för sina allmännyttiga tjänster.

Nyheter från Terminologicentralen
27.08.2018Nytt material och nytt notationssätt av begreppsdiagram i Tietotekniikan termitalkoot 8/2018
16.04.2018Terminologicentrum TNC kommer att upphöra med sin verksamhet i slutet av 2018
22.01.2018Nytt material i Tietotekniikan termitalkoot 1/2018
20.12.2017Vi önskar en god jul och ett framgångsrikt nytt år 2018
Aktuella projekt
05.12.2018Uppdatering av Tekla Structures glossary på hösten 2018
05.12.2018Terminologiarbete för Skatteförvaltningen
14.11.2018Energi- och utsläppbegrepp
18.10.2018Ontologiarbete kring vägtrafiksbegrepp
26.05.2017Uppdatering av byggnadsklassificering
26.05.2017Uppdatering av Ordlista om övergripande säkerhet
26.05.2017Ordlista om cybersäkerhet
Övriga nyheter
17.12.2018Nordterm 2019 anordnas i Köpenhamn den 11-14 juni 2019
30.11.2018Konferensen TOTh i Frankrike 6-7.6.2019
28.11.2018International Terminology Summer School i Wien den 8-12 juli 2019
   
Den nyaste Terminfo
Till Terminfo
Tidskriften Terminfo utgiven av Terminologicentralen ger information om terminologiarbetet och dess metoder.
Den nyaste TSK-ordlistan
FPA-termer – Förmånsrelaterade begrepp (TSK 53) omfattar definitioner och termrekommendationer på både finska och svenska om social trygghet inom FPA:s verksamhetsområde. Ordlistans ämnesområden är bland annat dagpenningar och sjukvårdsersättningar, företagshälsovård, handikappförmåner, pensioner, rehabilitering, bostadsbidrag, studieförmåner, arbetslöshetsförmåner och utkomststöd som ett nytt ämnesområde.
De nyaste publikationerna