Ingångssida

Till RSS-flödet. RSSTerminologicentralen rf erbjuder experthjälp i terminologiarbete och frågor som berör facktermer. Terminologicentralen utför allmännyttiga terminologitjänster och tar emot uppdrag från företag, myndigheter och organisationer. Terminologicentralen får stöd från undervinings- och kulturministeriet för sina allmännyttiga tjänster.

Nyheter från Terminologicentralen
22.12.2021Vi önskar en god jul och ett framgångsrikt nytt år 2022
06.09.2021Ordlistan från Svenskt lagspråk i Finland (Slaf) finns nu i Termbanken TEPA
23.03.2021Föreningens nya namn: Sanastokeskus ry, Terminologicentralen rf
Aktuella projekt
17.09.2021Terminologiarbete för TE-digi-projektet fortsätter
17.09.2021Begreppsarbete om statsunderstödsverksamhet fortsätter på hösten 2021
17.09.2021Uppdatering av Tekla Structures glossary på hösten 2021
24.08.2021Terminologiarbete för Museiverket
13.08.2021Affärsverksamhetsontologin har integrerats med Ontologi för den offentliga sektorns tjänster
13.08.2021Trafikontologin LIIKO uppdaterad med järnvägsbegrepp
11.08.2021Terminologiarbete om informationshantering för Trafikledsverket
Övriga nyheter
18.06.2021 Presentationer från Nordterm 2021 finns på webben
23.04.2021Nordterm 2021: Abstrakten tillgängliga
06.04.2021Programmet för Nordterm 2021 har publicerats
   
Den nyaste Terminfo
Till Terminfo.
Tidskriften Terminfo utgiven av Terminologicentralen ger information om terminologiarbetet och dess metoder.
Den nyaste TSK-ordlistan
FPA-termer – Förmånsrelaterade begrepp (TSK 55) omfattar definitioner och termrekommendationer om social trygghet inom FPA:s verksamhetsområde på både finska och svenska. Ordlistans ämnesområden är bland annat dagpenningar och sjukvårdsersättningar, företagshälsovård, handikappförmåner, pensioner, rehabilitering, bostadsbidrag, studieförmåner, arbetslöshetsförmåner, utkomststöd och som nya ämnesområden sökande av ändring och studerandehälsovård.
De nyaste publikationerna