Ingångssida

Yhdistele sisältöä RSSTerminologicentralen TSK rf erbjuder experthjälp i terminologiarbete och frågor som berör facktermer. Terminologicentralen utför allmännyttiga terminologitjänster och tar emot uppdrag från företag, myndigheter och organisationer. Terminologicentralen får stöd från undervinings- och kulturministeriet för sina allmännyttiga tjänster.

Nyheter från Terminologicentralen
27.08.2018Nytt material och nytt notationssätt av begreppsdiagram i Tietotekniikan termitalkoot 8/2018
16.04.2018Terminologicentrum TNC kommer att upphöra med sin verksamhet i slutet av 2018
22.01.2018Nytt material i Tietotekniikan termitalkoot 1/2018
20.12.2017Vi önskar en god jul och ett framgångsrikt nytt år 2018
Aktuella projekt
18.10.2018Ontologiarbete kring vägtrafiksbegrepp
26.05.2017Uppdatering av byggnadsklassificering
26.05.2017Uppdatering av Ordlista om övergripande säkerhet
26.05.2017Ordlista om cybersäkerhet
18.05.2017Utökning av MAO/TAO-ontologin med begrepp som gäller kulturmiljön
18.05.2017Ordlistearbete för arbets- och näringstjänster
18.05.2017Ordlistearbete för hälsovårdens behov
Övriga nyheter
22.01.2018International Terminology Summer School i Wien den 9-13 juli 2018
22.01.2018Konferensen TOTh i Frankrike 7-8.6.2018
31.03.2017Nordterm 2017 anordnas i Kongsberg den 12-15 juni 2017
   
Den nyaste Terminfo
Terminfon WWW-sivuille
Tidskriften Terminfo utgiven av Terminologicentralen ger information om terminologiarbetet och dess metoder.>>>
Den nyaste TSK-ordlistan
Ordlista om cybersäkerhet (TSK 52) innehåller cirka 70 centrala begrepp som rör cyber- och informationssäkerhet. Syftet med ordlistan är att klargöra begrepp, harmonisera termer, ge pålitliga termekvivalenter och på dessa sätt underlätta kommunikation för de som sysslar med cybersäkerhet. Ordlistan kan vara till nytta till exempel vid undervisning, praktiska beredskap och internationellt samarbete. Termrekommendationerna ges på finska, svenska och engelska och definitionerna på finska.>>>
De nyaste publikationerna