You are here

Arbetarskyddsordlistan uppdaterades

Arbetsgruppen som utarbetade Arbetarskyddsordlistan har uppdaterad vissa termrekommendationer och definitioner som finns på ordlistan. Uppdateringarna är publicerade som ett tilläggsblad som delas ut mellan den tryckta Arbetarskyddsordlistan samt som en pdf-fil.

Uppdateringarna gäller den tryckta ordlistans begrepp nummer 6, 17, 28, 126, 165, 172, 173, 177, 182, 192, 193, 196, 280, 336, 372 och 441. Uppdateringarna har också gjorts på de termposter som är publicerade i termbanken TEPA.