You are here

Begrepp om detaljplanläggning

© Helsingfors stad, 2017

Ordlistan är tillgänglig:
- i PDF-format
- i termbanken TEPA

Helsingfors stad anlitade Terminologicentralen för ett litet ordlisteprojekt om detaljplanläggningsrelaterade begrepp. Projektet pågick från september till november 2017. Ordlistan innehåller 13 begrepp och ett begreppsdiagram. Termerna och begreppsbeskrivningarna ges på finska.

Ordlistan inriktar sig i de basbegrepp inom planläggning som behöver gemensamt överenskomna definitioner för de informationssystem som används i detaljplanläggningen samt för interoperabilitet mellan informationssystemen. Arbetsgruppen som bearbetade ordlistan önskar att terminologiarbetet fortsätter och utökas till begrepp som rör planläggning och byggd miljö.