You are here

Begreppsarbete om statsunderstödsverksamhet fortsätter till slutet av 2020

CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy (Centret för IT-expertis) anlitade Terminologicentralen TSK för att fortsätta under hösten 2020 begreppsarbete vars syfte är att utarbeta beskrivningar för begrepp som rör statsunderstödsverksamhet. Begreppsarbete ska stöda utveckling och digitalisering av statsunderstödsverksamheten.

De tidigare faserna av projektet förverkligades under 2018 och 2019, och arbetet under 2020 baserar sig på dessa resultat. Ordlistan omfattar olika teman, sådana som slag av statsunderstöd samt verksamhet, aktörer och dokument som rör statsunderstöd. Dessa delar har översättas till svenska och engelska samt skickats ut på remiss på våren 2020. På hösten ska ordlistan utarbetas på basis av remissvaren. Samtidigt kommer andra teman att bearbetas på finska.

Terminologicentralens terminolog ska utarbeta systematiska definitioner och anmärkningar för ordlistans begrepp tillsammans med experter vid flera ministerier, ämbetsverk och organisationer.