You are here

Beredskaps- och befolkningsskyddsordlista (TSK 38)

Varautumisen ja väestönsuojelun sanasto, Preparedness and Civil Defence Vocabulary, Glossar für Notfallplanung und Bevölkerungsschutz

ERSATT AV: Beredskaps- och befolkningsskyddsordlista (TSK 39)

© Terminologicentralen TSK rf, 2007
Utgiven av Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland
ISBN 978-951-797-290-4 (inbunden) ISBN 978-951-797-321-2 (CD-ROM) ISSN 0359-5390 (tryckt)

Ordlistan är tillgänglig:
- i termbanken TEPA

Beredskaps- och befolkningsskyddsordlista (TSK 38) genomfördes på initiativ av Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland. Projektet syftade till att klarställa terminologin gällande beredskaps- och befolkningsskyddsfrågor. Projektet som påbörjats år 2005 kunde slutföras i december 2007. Ordlistan har publicerats i Terminologicentralens termbank TEPA och som CD. Ordlistan har även publicerats som ett uppslagsverk med termer och definitioner på finska samt termmotsvarigheter på svenska, engelska och tyska.