You are here

Beredskaps- och befolkningsskyddsordlista (TSK 38)

TSK 38Varautumisen ja väestönsuojelun sanasto, Preparedness and Civil Defence Vocabulary, Glossar für Notfallplanung und Bevölkerungsschutz

Beredskaps- och befolkningsskyddsordlista (TSK 38) genomfördes på initiativ av Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland. Projektet syftade till att klarställa terminologin gällande beredskaps- och befolkningsskyddsfrågor. Projektet som påbörjats år 2005 kunde slutföras i december 2007. Ordlistan har publicerats i Terminologicentralens termbank TEPA och som CD. Ordlistan har även publicerats som ett uppslagsverk med termer och definitioner på finska samt termmotsvarigheter på svenska, engelska och tyska.

Utgivare: Terminologicentralen TSK rf, 2007. Förlag: Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland. Försäljning: SPEK. Pris: 28 euro. ISBN 978-951-797-290-4.