You are here

Brand- och räddningsordlista (TSK 33)

Palo- ja pelastussanasto, Fire and Rescue Vocabulary, Brand- und Rettungsglossar, Пожарно-спасательный словарь

© Terminologicentralen TSK rf, 2006
Utgiven av Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland och Finlands Brandbefälsförbund
ISBN 951-797-215-6 (inbunden)

Ordlistan är tillgänglig:
- i termbanken TEPA

Språken i ordlistan:
- Termerna: finska, svenska, engelska, tyska, ryska
- Begreppsbeskrivningarna: finska

Revideringen av Brandvärnsordlistan (TSK 6) från 1984 var ett omfattande projekt. Arbetet påbörjades år 2003 och slutfördes i början av 2006 i och med publiceringen av Brand- och räddningsordlista (TSK 33). I arbetet deltog en brett sammansatt grupp av fackmän. Den nya ordlistan innehåller ca 700 begrepp som är definierade på finska. Termer finns på finska, svenska, engelska, tyska och ryska. Därtill innehåller ordlistan begreppsdiagram och bilder. Ordlistan riktar sig till fackmän inom området samt övriga som använder fackspråk.