You are here

Bredbandsordlista

På Kommunikationsverkets initiativ påbörjade Terminologicentralen i början av år 2011 ett bredbandsordlisteprojekt. Projektet har som syfte att klargöra innehållet i begrepp inom området bredbandsförbindelser och bredbandstjänster och narliggande områden. Ordlistans målgrupp är konsumenter. Ordlistan kommer att innehålla cirka 60 begrepp med finska definitioner och termrekommendationer samt ekvivalenter på svenska och engelska.

Ordlistearbetet har hittills varit en del av den finska datatermgruppens arbete. Under hösten 2011 har arbetet fortsatt som ett avskilt projekt finansierat av Elisa, kommunikationsministeriet, Kommunikationsverket och TeliaSonera. Ordlistan planeras bli färdig i slutet av 2011.