You are here

Bredbandsordlista (TSK 43)

Laajakaistasanasto, Broadband Vocabulary

© Terminologicentralen TSK rf, 2012
ISBN 978-952-9794-31-7 (PDF)

Ordlistan tillgänglig:
- i PDF-format
- i termbanken TEPA

Språken i ordlistan:
- Termerna: finska, svenska, engelska
- Begreppsbeskrivningarna: finska

Bredbandsordlista innehåller 60 begrepp inom områden bredbandsabonnemang, bredbandstjänster, terminaler och andra utrustningar för datornät samt informationssäkerhet. Ordlistan innehåller till exempel begreppen Ethernetanslutning, bredbandsabonnemang för husbolag, fiberoptiskt modem, DSL-modem och antivirusprogram. Ordlistan innehåller finska termrekommendationer och definitioner samt ekvivalenter på svenska och engelska.

Den här ordlistan är avsedd för alla som använder bredbandstjänsterna, men också tjänsteleverantörer samt informatörer, journalister och översättare. Syftet har varit att klarlägga och samordna kommunikation inom området bredbandstjänsterna.

Ordlistan har gjorts på initiativ av Kommunikationsverket. Den var en del av den finska datatermgruppens arbete under våren 2011 och fortsattes sedan som ett avskilt projekt. I arbetsgruppen för det avskilda projektet fanns representanter från DNA Ab, FiCom rf, Finnet-förbundet rf, Nokia Abp, TeliaSonera Finland och Kommunikationsverket. Dessutom deltog språkexperter och 23 remissinstanser i arbetet. Projektet finansierades av Elisa Abp, kommunikationsministeriet, TeliaSonera Finland Abp och Kommunikationsverket. Bredbandsordlista blev färdig i mars 2012.