You are here

Den tredje upplagan av FPA-termer på remiss

Terminologicentralens och Folkpensionanstaltens (FPA) gemensamt terminologiprojekt påbörjades 2007. Den första upplagan av ordlistan FPA-termer (TSK 41) publicerades i 2010, och den andra upplagan (TSK 44) hösten 2012. Den andra upplagan innehåller definitioner också på svenska.

Den tredje upplagan av ordlistan, som innehåller alla FPA-förmåner, har nu skickat på remiss. Utöver hälsorelaterade begrepp innehåller den tredje upplagan bl.a. studieförmåner, familjeförmåner, pensionsförmåner samt utkomstskydd för arbetslösa. Efter remissen ska remissvar behandlas och nya definitioner översättas till svenska. Den tredje upplagan av ordlistan ska publiceras hösten 2013.