You are here

Den uppdaterade AFO-ontologin har publicerats

Naturresursinstitutet (Luke), Finlands miljöcentral (SYKE), Helsingfors universitetets campusbiblioteket i Vik och Terminologicentralen TSK har utökad och uppdaterad Naturresurs- och miljöontologin AFO. Den utökade ontologin har nu publicerats i Nationalbibliotekets Finto-service.

Luke grundades i början av 2015 och arbetet med ontologin börjades i våras. Syftet är att ontologin stödjar Lukes och Sykes informationshantering. Eftersom en del av de väsentliga begreppen redan fanns i AFO var det bestämd att vidareutveckla AFO istället för att skapa en ny ontologi.

Den uppökad AFO-ontologin finns på http://finto.fi/afo/sv/ och innehåller 240 nya begrepp som anknyter till naturresurser. Ontologin kommer att uppdateras vidare under 2015.