You are here

Den utökade ontologin MAO/TAO har publicerats i Finto

Museiverket och Terminologicentralen påbörjade i slutet av 2015 ett gemensamt projekt för att utöka Ontologi för museibranschen (MAO) och Konstindustriella ontologin (TAO). Den utökade ontologin publicerades i Nationalbibliotekets Finto-service i juni 2016.

Projektets primära syfte var att utöka MAO/TAO-ontologin med cirka 800 begrepp som hade samlats från experter på museibranschen som en del av Projektet Museum 2015. Därtill uppdaterades ontologins struktur och några begrepp publicerat i den första versionen av ontologin bearbetades. Ontologin granskades av Terminologicentralens terminologer samt expertgruppen, vars medlemmar representerade Esbo stadsmuseum, Finlands arkitekturmuseum, Kyrkostyrelsen, Museiverket samt Teatermuseet.

MAO/TAO baserar sig på två ämnesordlistor: Ontologi för museibranschen (MAO) är baserad på Museoalan asiasanasto (ämnesordlistan över museibranschen), medan Konstindustriella ontologin (TAO) är baserad på Muotoilun ja viestinnän asiasanasto (ämnesordlistan över design och kommunikation). I MAO/TAO har begreppen från de två ontologierna sammanfogats med begreppen i Yleinen suomalainen ontologia (YSO). Den första versionen av MAO/TAO publicerades i 2004.