You are here

Digital-tv-ordlista (TSK 34)

Digi-tv-sanasto, Digital TV vocabulary

© Terminologicentralen TSK rf, 2006
ISBN 952-9794-22-3 (PDF)
ISSN 1795-6323 (nätpublikation)

Ordlistan är tillgänglig:
- i PDF-format
- i termbanken TEPA

På initiativ av Kommunikationsverkets terminologigrupp igångsattes hösten 2005 ett projekt med mål att defi niera centrala begrepp inom digital-tv:n. Arbetet utgör en grund för tydligare kommunikation bl.a. mellan experter och den breda allmänheten i och med övergången till digital-tv i Finland i augusti 2007. Den färdiga ordlistan innehåller ca hundra defi nierade begrepp och termer på finska, svenska och engelska. Även definitionerna finns på dessa tre språk. Ordlistan publicerades i augusti 2006 i PDF-format på Terminologicentralens webbplats.

Utgivare: Terminologicentralen TSK rf, 2006. ISBN 952-9794-22-3 (PDF).