You are here

Föreningens nya namn: Sanastokeskus ry, Terminologicentralen rf

På vår förenings valmöte i höstas fattades beslut om att ändra namnet på föreningen. Nu har ändringen godkänts av Patent- och registerstyrelsen. Föreningens nya namn är på finska Sanastokeskus ry och på svenska Terminologicentralen rf. Inofficiellt kan man fortfarande använda den gamla förkortningen TSK. Vi börjar använda det nya namnet steg för steg. Senare i år kommer vi att ta i bruk domänadress sanastokeskus.fi både på vår webbplats och i våra e-postadresser.

På föreningens möte fattades också beslut om en ändring i föreningens stadgar som gäller mötesarrangemang. I fortsättningen kan föreningens styrelse efter sin bedömning besluta att deltagandet i föreningens årsmöte, valmöte och eventuella andra möten är möjligt genom datakommunikation eller med något annat tekniskt hjälpmedel.

Terminologicentralens förnyade stadgar finns här.