You are here

Fastighetsverksamhetsordlista

Fastighetsverksamhetsordlistan publicerades för första gången år 2001. Terminologicentralen TSK uppdaterar nu ordlistan på basis av bland annat förändringar i lagstiftningen. Cirka 100 begrepp ska revideras och uppdateras och 30–50 nya begrepp ska läggas till i ordlistan.

Ordlistearbetet koordineras av uppdragsgivaren, som är Fastighetsägarna och byggherrarna i Finland (Rakli), medan Terminologicentralen är ansvarig för det terminologiska arbetet. Dessutom deltar många aktörer från fastighetsbranschen i projektet. Ordlistan ska bearbetas i branschspecifika grupper och med ett delämne åt gången.

Ordlistans målgrupp är aktörerna på fastighetsbranschen. I ordlistan ges finskspråkiga termrekommendationer och deras användning klargörs med definitioner och anmärkningar. Ordlistan ska även innehålla ekvivalenter och definitioner på engelska. Ordlistan planeras vara färdig i slutet av 2011.